Obec Otročiněves
ObecOtročiněves

Kam s odpadem?

směsný komunální odpad – Odkládá se do vlastní popelnice. Jedná so o odpady, které nelze dále roztřídit, nebo zpětně využít v domácnosti, nebo na zahradě. Svoz popelnic je prováděn každý čtvrtek v měsíci.

Papír, Sklo, Plast, Použitý textil, Jedlé oleje – Jedná se o zpětně využitelné komodity. Proto je kladen důraz na jejich důsledné třídění. Tento odpad lze odkládat na několika sběrných místech v obci. A to u prodejny potravin na návsi, na Hůrce, na Drahách a na Černidlech. Každou z komodit ukládejte do označených barevných kontejnerů. Plast do žlutého, papír do modrého. Sklo lze ukládat bez ohledu na barvu do bílých i zelených kontejnerů (k třídění dochází až po svozu). Papír a plasty je nutné před vhozením do kontejneru zmáčknout tak, aby zabraly co nejméně prostoru. Jedlé oleje je nutné ukládat v těsnících plastových lahvích. (Pozn.: Použitý textil a jedlý olej lze uložit pouze na sběrném místě u prodejny potravin.)

PapírPlastySklo

Bioodpad – tráva, listí, větve, piliny, dřevní štěpka, substrát z květináčů, zbytky ovoce a zeleniny, apod. Tento odpad lze ukládat do oranžových kontejnerů, které jsou umístěny v Oudole, Růžové ulici, na Hůrce, na Drahách (2x) a na Černidlech. Do kontejneru nesmí být uloženy zbytky potravin, nebo odpady živočišného původu. Větve odkládejte vedle kontejneru. V odůvodněných případech je možné přistavit kontejner přímo k Vám domů.

Velkoobjemový odpad –  Jedná se o odpad, který lze uložit na skládku. Tedy je určen pro běžnou popelnici, avšak vzhledem ke své velikosti se do ní nevejde. Jedná se např. o koberce, lina, starý nábytek (Nerozložitelný. Např. křesla, matrace, pohovky, apod.), velké kusy plastu, papíru, či skla, které nelze uložit do kontejnerů pro tříděný odpad. Nelze uložit stavební odpad, jako kámen, zdivo, cihly, apod. Uvedený odpad je sbírán prostřednictvím mobilních sběrných míst, která jsou v obci několikrát v roce zřizována. O tomto zřízení mobilního sběrného místa obec informuje s dostatečným předstihem. 

Elektroodpad – Jedná se o elektrospotřebiče a jejich součásti. Tento druh odpadu můžete odkládat na dvůr OÚ Otročiněves a to v úředních hodinách a pouze za přítomnosti zaměstnance obce.

Kovy – Může se jednat o všechny kovy a výrobky z nich. Tedy od víčka od jogurtu po starý kotel na uhlí. Sběr je prováděn přímo od občanů a to jednou ročně (zpravidla na jaře). O datu a podmínkách sběru budete včas vyrozuměni.

Nebezpečný odpad – barvy, ropné produkty, autobaterie, kyseliny, apod. Sběr je prováděn jednou ročně (zpravidla na podzim). O termínu a podmínkách sběru budete včas vyrozuměni.

Pneumatiky a autobaterie

Mapa sběrných míst

mapa

1.) sběrné místo pro papír, plast a sklo

2.) sběrné místo pro papír, plast, sklo a bioodpad

3.) sběrné místo pro papír, plast, sklo a bioodpad

4.) sběrné místo pro papír, plast, sklo, textil, potravinářské oleje (v přilehlém dvoře OÚ místo pro odložení pneumatik a elektroodpadu)

5.)  sběrné místo pro bioodpad

6.) sběrné místo pro bioodpad

7.) sběrné místo pro bioodpad

8.) sběrné místo pro bioodpad (pouze v sudé týdny)

9.) sběrné místo pro bioodpad

10.) sběrné místo pro biodpad (pouze v liché týdny)

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Předpověď počasí

dnes, středa 29. 5. 2024
slabý déšť 18 °C 8 °C
čtvrtek 30. 5. slabý déšť 18/11 °C
pátek 31. 5. slabý déšť 22/12 °C
sobota 1. 6. skoro jasno 22/11 °C