Dnes je Středa 15. červenec
Svátek má: Jindřich, zítra: Luboš
tisk stránky

Aktuality

<< <  Stránka 3 z 5  > >>

23.09.2019
Kategorie: Hlavní
Zaslal: admin
V sobotu  21.9. našli houbaři v lese, poblíž obce Hudlice fenku. Je jí přibližně jeden rok a je  bázlivější povahy. Více informací podá paní Jana Kuzniková

 

Psí a kočičí záležitosti z.s.
tel.: 777 577 376

18.09.2019
Kategorie: Hlavní
Zaslal: admin
ČEZ Distribuce a.s. vyzývá k odstranění a okleštění stomoví a jiných porostů pod vedením elektrické energie na pozemcích ve vašem vlastnictví. Více v přiloženém letáku.
17.09.2019
Kategorie: Hlavní
Zaslal: admin

 

Dne 17.10.2019 proběhne v obci sběr nebezpečných odpadů.

V 15:00 hod. na návsi.

V 15:30 hod. na Drahách u rybníčku.

Co je vlastně nebezpečný odpad?

Mezi nebezpečné odpady řadíme odpady, které vykazují alespoň jednu nebezpečnou vlastnost uvedenou v příloze nařízení komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech (dále jen „nařízení č. 1357/2014“).

Mezi nebezpečné vlastnosti odpadu patří např. toxicita, karcinogenita, mutagenita, infekčnost a ekotoxicita. Jedná se např. o oleje, barvy, laky, rozpouštědla, asfaltovou lepenku, kyseliny, autobaterie, zahradní postřiky apod.

Nebezpečné odpady mohou poškozovat lidské zdraví či životní prostředí, a proto jim je potřeba věnovat zvýšenou pozornost. Není vhodné skladovat doma nebezpečné materiály, pokud je již nebudete potřebovat. Proto doporučujeme, jejich včasnou likvidaci. Např. odevzdáním ve výše uvedeném termínu.

Pokud si nejste jisti, co všechno je nebezpečným odpadem, níže naleznete kompletní seznam nebezpečných látek.

SEZNAM NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

(příloha č. 2 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb.)

01 04 Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů

01 04 07* Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů obsahující

nebezpečné látky

01 05 Vrtné kaly a jiné vrtné odpady

01 05 05* Vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky

03 02 Odpady z impregnace dřeva

03 02 01* Nehalogenovaná organická činidla k impregnaci dřeva

03 02 02* Chlorovaná organická činidla k impregnaci dřeva

03 02 03* Organokovová činidla k impregnaci dřeva

03 02 04* Anorganická činidla k impregnaci dřeva

03 02 05* Jiná činidla k impregnaci dřeva obsahující nebezpečné látky

04 01 Odpady z kožedělného a kožešnického průmyslu

04 01 03* Odpady z odmašťování obsahující rozpouštědla bez kapalné fáze

05 01 Odpady ze zpracování ropy

05 01 02* Kaly z odsolovacích zařízení

05 01 03* Kaly ze dna nádrží na ropné látky

05 01 04* Kyselé alkylové kaly

05 01 05* Uniklé (rozlité) ropné látky

05 01 06* Ropné kaly z údržby zařízení

05 01 07* Kyselé dehty

05 01 08* Jiné dehty

05 01 11* Odpady z čištění pohonných hmot pomocí zásad

05 01 12* Ropa obsahující kyseliny

05 01 15* Upotřebené filtrační hlinky

05 06 Odpady z pyrolytického zpracování uhlí

05 06 01* Kyselé dehty

05 06 03* Jiné dehty

05 07 Odpady z čištění a z přepravy zemního plynu

05 07 01* Odpady obsahující rtuť

06 01 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání kyselin

06 01 01* Kyselina sírová a kyselina siřičitá

06 01 02* Kyselina chlorovodíková

06 01 03* Kyselina fluorovodíková

06 01 04* Kyselina fosforečná a kyselina fosforitá

06 01 05* Kyselina dusičná a kyselina dusitá

06 01 06* Jiné kyseliny

06 02 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání alkálií

06 02 01* Hydroxid vápenatý

06 02 03* Hydroxid amonný

06 02 04* Hydroxid sodný a hydroxid draselný

06 02 05* Jiné alkálie

06 03 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání solí a jejich roztoků a oxidů kovů

06 03 11* Pevné soli a roztoky obsahující kyanidy

06 03 13* Pevné soli a roztoky obsahující těžké kovy

06 03 15* Oxidy kovů obsahující těžké kovy

06 04 Odpady obsahující kovy neuvedené pod číslem 06 03

06 04 03* Odpady obsahující arsen

06 04 04* Odpady obsahující rtuť

06 04 05* Odpady obsahující jiné těžké kovy

06 07 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání halogenů a z chemických procesů zpracování halogenů

06 07 01* Odpady obsahující azbest z elektrolýzy

06 07 02* Aktivní uhlí z výroby chlóru

06 07 03* Kaly síranu barnatého obsahující rtuť

06 07 04* ROztoky a kyseliny

06 08 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání křemíku a jeho derivátů

06 08 02* Odpady obsahující nebezpečné silikony

06 13 Odpady z jiných anorganických chemických procesů

06 13 01* Anorganické pesticidy, činidla k impregnaci dřeva a další biocidy

06 13 02* Upotřebené aktivní uhlí (kromě odpadu uvedeného pod číslem 06 07 02)

06 13 04* Odpady ze zpracování azbestu

06 13 05* Odpadní saze ze spalování

07 01 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání základních organických sloučenin

07 01 01* Promývací vody a matečné louhy

07 01 03* Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 01 04* Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 01 07* Halogenované destilační a reakční zbytky

07 01 08* Jiné destilační a reakční zbytky

07 01 09* Halogenované filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla

07 01 10* Jiné filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla

07 02 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání plastů, syntetického kaučuku a syntetických vláken

07 02 01* Promývací vody a matečné louhy

07 02 03* Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 02 04* Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 02 07* Halogenované destilační a reakční zbytky

07 02 08* Jiné destilační a reakční zbytky

07 02 09* Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 02 10* Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 03 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání organických barviv a pigmentů (kromě odpadů uvedených v podskupině 06 11)

07 03 01* Promývací vody a matečné louhy

07 03 03* Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 03 04* Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 03 07* Halogenované destilační a reakční zbytky

07 03 08* Jiné destilační a reakční zbytky

07 03 09* Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 03 10* Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 04 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání organických pesticidů (kromě odpadů uvedených pod čísly 02 01 08 a 02 01 09), činidel k impregnaci dřeva (kromě odpadů uvedených v podskupině 03 02) a dalších biocidů

07 04 01* Promývací vody a matečné louhy

07 04 03* Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 04 04* Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 04 07* Halogenované destilační a reakční zbytky

07 04 08* Jiné destilační a reakční zbytky

07 04 09* Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 04 10* Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 05 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání farmaceutických výrobků

07 05 01* Promývací vody a matečné louhy

07 05 03* Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 05 04* Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 05 07* Halogenované destilační a reakční zbytky

07 05 08* Jiné destilační a reakční zbytky

07 05 09* Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 05 10* Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 06 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tuků, maziv, mýdel, detergentů, dezinfekčních prostředků a kosmetiky

07 06 01* Promývací vody a matečné louhy

07 06 03* Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 06 04* Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 06 07* Halogenované destilační a reakční zbytky

07 06 08* Ostatní destilační a reakční zbytky

07 06 09* Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 06 10* Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 07 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání čistých chemických látek a blíže nespecifikovaných chemických výrobků

07 07 01* Promývací vody a matečné louhy

07 07 03* Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 07 04* Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 07 07* Halogenované destilační a reakční zbytky

07 07 08* Jiné destilační a reakční zbytky

 

17.09.2019
Kategorie: Hlavní
Zaslal: admin

Zveme Vás na zasedání zastupitelstva obce Otročiněves, které proběhne 24.9.2019 od 18:00 hod. v budově OÚ Otročiněves.

 

PROGRAM

17.09.2019
Kategorie: Hlavní
Zaslal: admin
Informujeme občany, že voda z obecního vodovodu je již vhodná k přímému pití (bez nutnosti převařit).
17.09.2019
Kategorie: Hlavní
Zaslal: admin

V neděli 22.9.2019 projede katastrem obce Otročiněves cyklistický závod Beroun bike maraton.
Trasa cesty okolo naší obce povede od Díbří Lýkařovou cestou ke  Kaštánku na zrekonstruovanou silnici od Pejpiny, doleva směrem k Černé stráni, po pěti stech metrech se odbočí doprava na Panošovu cestu okolo Janovských rokle dolů do Strejčova, dále doleva pod Orlík a podél Habrového potoka k ČOV, u Blažeje doprava nahoru po obecní opravené cestě, okolo zahrady p. Kroba, okolo Skaliček cestou až k hájovně Jezírka, napojení na silnici od Červenky a po 50 metrech se odbočí doprava do Kalné a pak dále do Nižbora.

 

Na křižovatkách budou provoz zajišťovat naši hasiči.

Více informací na http://berounbike.cz

12.09.2019
Kategorie: Hlavní
Zaslal: admin

Dovolená   od 16.09.2019  do  20.9.2019

 

Zastupuje  MUDr. Kollárová Zuzana Poliklinika Králův Dvůr (Průmyslová 614, 267 01 Králův Dvůr).

Ordinační doba ambulance MUDr. Kollárové:

Po: 09.00 - 14.00

Út: 12.00 - 18.00
St: 09.00 - 14.00

Čt: 08.00 - 13.00

Pá: 09.00 - 13.00

Kontakt tel.: 606096741 (vhodná telefonická domluva)

 

V akutních případech domluveno ošetření na akutní interní ambulanci Rehabilitační nemocnice Beroun bez nutnosti předchozího objednání - 24 hod. služba (domluveno s prim. MUDr. K. Sochorem, CSc.).

06.09.2019
Kategorie: Hlavní
Zaslal: admin
Vážení občané, Savea oznamuje, že z důvodu havárie na vodovodním řádu nelze vodu používat k pití. Voda je pitná pouze po převaření. O nápravě Vás budeme informovat.
05.09.2019
Kategorie: Hlavní
Zaslal: admin

Obec Otročiněves a NS Bluegrass vás zvou na 3. ročník Rozloučení s létem.

Akce se bude konat na návsi v sobotu 7.9. od 17. hodin.

Vstupné je dobrovolné, občerstvení zajištěno.

Vystoupí skupiny:

 • Náhodná sešlost
 • Tři v trávě
 • Free time
 • MHS Plzeň

23.08.2019
Kategorie: Hlavní
Zaslal: admin

BURZA ŠKOL

Prezentace středních škol, učilišť a gymnázií nejen z okresu Beroun, proběhne 16. 10. 2019 od 10:00 do 16:00 hodin v kulturním domě Plzeňka v Berouně.

20.08.2019
Kategorie: Hlavní
Zaslal: admin

Pan Vlk nabízí termíny k čištění a prohlídce komínů.

Termíny jsou: úterý 10. 9., pátek 27. 9., čtvrtek 3. 10., vždy od 8:15 do 13:15.

Pro objednání termínu návštěvy volejte tel. 725 493 873

Cena za čištění a kontrolu je 500,- Kč

 

Další informace na www.kommonstav.cz

15.08.2019
Kategorie: Hlavní
Zaslal: admin

Spol. Drůbež Červený hrádek nabízí prodej slepiček plemen Tetra, Dominant a Green Shell. Stáří 14 - 19 týdnů. Cena 159,- Kč až 215,- Kč.

 

Prodej se uskuteční v úterý 20.8.2019 od 14:00 hod. na návsi.

 

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE ZDE

12.08.2019
Kategorie: Hlavní
Zaslal: admin

Zveme příznivce horských kol na závod "Beroun Bike Maraton", který se koná 22.9.2019.

 

Trasa prochází i naší obcí.

Vzhledem k dobrým vztahům se spol. AVE, bylo našim občanům nabídkuto startovné zdarma. Resp. bude uhrazeno spol. AVE. Jedinou podmínkou je platný trvalý pobyt v Otročiněvsi.

Máte-li zájem o startovné zdarma, nahlašte své jméno a adresu na OÚ Otročiněves, nejpozději do 13.9.2019. Při prezenci na závodu postačí předložit občanský průkaz, nebo jiný doklad s uvedeným trvalým pobytem.

nahlášení na OÚ Otročiněves můžete provést:

 • Osobně v úředních hodinách
 • Na e-mail: marek-petr@email.cz (Petr Marek)
 • Nebo sms zprávou na tel.: 728 201 622 (Petr Marek)

Více informací naleznete na STRÁNKÁCH ZÁVODU

09.08.2019
Kategorie: Hlavní
Zaslal: admin

Topenářská firma zaslala nabídku na revizi kotlů na tuhá paliva. V případě min. počtu deseti zájemců je cena 600 Kč + DPH. Máte-li zájem, obraťte se na OÚ Otročiněves.

01.08.2019
Kategorie: Hlavní
Zaslal: admin

Vzhledem k nerespektování provozních pokynů některými občany, přistupuje obec k zavedení omezené otevírací doby. Odpad určený pro uložení na dvůr OÚ (velkoobjemový odpad, elektroodpad) bude možno uložit pouze za přítomnosti pracovníků obce a to každou středu a sobotu od 10:00 hod. do 11:00 hod.

Opatření je platné od dnešního dne.

Více informací o likvidování odpadů v obci Otročiněves bude uvedeno v nadcházejícím obecním zpravodaji.

Děkujeme za pochopení.

08.07.2019
Kategorie: Hlavní
Zaslal: admin
Klub Seniorů Otročiněves pořádá zájezd do Mnichova Hradiště s prohlídkou zámku a centra města a zastávkou ve Svijanech.
Zájezd se uskuteční v úterý 17.9.2019.
Odjezd v 7:00 z Krušné Hory, dále Draha, Hůrka, OÚ Otročiněves, Hudlice.

Cena 250 Kč,- (cena zahrnuje dopravu a vstup do zámku)

Přihlášky přijímá pí. Rosenbaumová na tel.: 311 693 818

03.07.2019
Kategorie: Hlavní
Zaslal: admin

Upozorňujeme občany, že voda ve "starém vodovodu" v obci Otročiněves není pitná. Protokol o rozboru naleznete ZDE.

Zdůrazňujeme, že se nejedná o vodovod ve správě VaK Beroun, ale o vodovod s prameništěm na Hůrce!!!

02.07.2019
Kategorie: Hlavní
Zaslal: admin

S ohledem na přetrvávající sucho a  snižující se vydatnost pramenů, vydává obec Otročiněves

ZÁKAZ UŽÍVÁNÍ PITNÉ VODY K JINÝM, NEŽ STRAVOVACÍM, NEBO HYGIENICKÝM ÚČELŮM!

Zákaz je vydán na dobu neurčitou.

Zákaz se vztahuje pouze na obecní vodovod.

25.06.2019
Kategorie: Hlavní
Zaslal: admin

Krajská Hygienická stanice v Praze zve ke zkouškám ze znalosti hub.

 

VÍCE ZDE

17.06.2019
Kategorie: Hlavní
Zaslal: admin
Od 1.7.2019 bude svoz směsného komunálního odpadu prováděn každý týden ve čtvrtek.
17.06.2019
Kategorie: Hlavní
Zaslal: admin

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Otročiněves se koná  v úterý 25.6.2019 od 18. hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Program k nahlédnutí: Zde

06.06.2019
Kategorie: Hlavní
Zaslal: admin

Úřední hodiny

pondělí 7:30 - 9:00 hod. (starosta) 15:30 - 17:00 hod. (místostarosta)

úterý 17:30 - 19:30 hod. (starosta,účetní)

středa 7:30 - 9:00 hod. (starosta) 14:00 - 15:00 hod. (starosta)

čtvrtek 7:30 - 9:00 hod. (starosta) 17:30 - 19:00 hod. (místostarosta)

Změna úředních hodin vyhrazena dle nutnosti jednání na úřadech mimo obec.

05.06.2019
Kategorie: Hlavní
Zaslal: admin

Obec Otročiněves a spolek Náš domov

pořádají

 

VÍTÁNÍ LÉTA

akce se uskuteční na návsi v Otročiněvsi v pátek 14.6.2019 od 19:00 hod.

Hrají Kamáradi u stolu

Vstupné dobrovolné

Občerstvení zajištěno

03.06.2019
Kategorie: Hlavní
Zaslal: admin

Informace o plánované dovolené v ordinaci praktického lékaře MUDr. S. Kafky v Hudlicích v měsících červen, červenec a srpen.

 

 

Dovolená   24.6.2019-28.6.2019  a 29.7.2019-5.8.2019.

 

Zastupuje  MUDr. Kollárová Zuzana Poliklinika Králův Dvůr (Průmyslová 614, 267 01 Králův Dvůr).

Ordinační doba:

Po: 09.00 - 14.00

Út: 12.00 - 18.00
St: 09.00 - 14.00

Čt: 08.00 - 13.00

Pá: 09.00 - 13.00

Kontakt tel.: 606096741 (vhodná telefonická domluva)

 

V akutních případech domluveno ošetření na akutní interní ambulanci Rehabilitační nemocnice Beroun bez nutnosti předchozího objednání - 24 hod. služba (domluveno s prim. MUDr. K. Sochorem, CSc.).

 

28.05.2019
Kategorie: Hlavní
Zaslal: admin
Výsledky voleb do Evropského parlamentu v Otročiněvsi
23.05.2019
Kategorie: Hlavní
Zaslal: admin

Vážení občané,
v souvislosti se zlepšováním informovanosti, u nás zavádíme novou službu - Mobilní Rozhlas.

Nově Vás budeme informovat o aktuálním dění pomocí různých komunikačních kanálů.

Zaregistrujte se, vyplňte Vaše tel. číslo a e-mail. Následně budete ZDARMA dostávat:

 • SMS zprávy,
 • hlasové zprávy,
 • e-maily,
 • zprávy do aplikace

o důležitých aktualitách - upozornění na odstávky energií, čištění ulic, pozvánky na kulturní události a mnoho dalšího.

 

Služba je pro občany ZDARMA a bude funkční od 15.6.2019

Registrovat do služby se můžete již nyní na: otrocineves.mobilnirozhlas.cz

 

15.05.2019
Kategorie: Hlavní
Zaslal: admin

Kulturní komise obce Otročiněves pořádá zájezd do divadla SEMAFOR na představení:

 

MOŽNÁ ŽE JISTĚ ALE URČITĚ SNAD

 

Představení se koná dne 7.6.2019 od 19:00 hod.

cena vstupného 200 ,- Kč + doprava

Více informací u D. Sovové tel.:605 908 725

VÍCE INFORMACÍ O HŘE NALEZNETE ZDE

15.05.2019
Kategorie: Hlavní
Zaslal: admin

Minigolfový turnaj O POHÁR STAROSTY OBCE

Zveme Vás na 10. ročník minigolfového turnaje, který se koná v neděli 19.5.2019 od 14:00 hod. na hřišti v Otročiněvsi.

Přihlašování účastníků začíná v 13:30 hod.

Turnaj bude konán v kategoriích: Děti, Ženy a Muži.


Občerstvení zajištěno.

18.04.2019
Kategorie: Hlavní
Zaslal: admin
V souvislosti s nadcházející letní sezónou přichází společnost Vodovody a kanalizace Beroun s upozorněním na možnost poklesu tlaku vody ve veřejné vodovodní síti. Více v přiloženém dokumentu.
16.04.2019
Kategorie: Hlavní
Zaslal: admin

Ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

svolávám


V E Ř E J N É   Z A S E D Á N Í


zastupitelstva obce Otročiněves,

které se koná v úterý 30.4.2019

od 17:00 hod. v zasedací místnosti na OÚ.


Program :

1. kontrola usnesení z posledního zasedání

2. rozpočtové opatření č. 2 a č. 3

3. zakoupení usedlosti č.p. 14

4. povodňová komise

5. vedení kroniky obce Otročiněves

6. služba Mobilní rozhlas

7. pravomoci zastupitelstva obce a starosty

8. jednací řád

9. střelnice – dotazníkové šetření

10. smlouva na sběr použitých jedlých olejů

11. různé

12. rekapitulace usnesení, závěr


Šinkner Josef

starosta

Copyright © 2011-2020 obec Otročiněves   |   Mapa stránek   |    Kontakty   |    Vytvořeno firmou Kinet s.r.o.