Dnes je Středa 21. únor
Svátek má: Lenka, zítra: Petr
tisk stránky

Aktuality

14.02.2018
Kategorie: Hlavní
Zaslal: admin

Veřejné zasedání zastupitelstva obce se koná ve čtvrtek  22.2.2018 od 18,00 hod. na OÚ.

Bližší informace najdete na úřední desce.

13.02.2018
Kategorie: Hlavní
Zaslal: admin

Spolek Náš domov srdečně zve naše občany na Dětský karneval, který se koná

v sobotu 17. února od 15 hod. na OÚ v Otročiněvsi.

Přpraveny budou pro děti různé soutěže o ceny, tombola i soutěž o nejhezčí masku.

29.01.2018
Kategorie: Hlavní
Zaslal: admin
V 9,25 na návsi u OÚ.
04.10.2017
Kategorie: Hlavní
Zaslal: admin

Od října 2017 budou popelnice sváženy každý kalendářní týden  a to tradičně ve čtvrtek.

 

13.07.2017
Kategorie: Hlavní
Zaslal: admin

Státní veterinární správa

 

Slezská 100/7, Praha 2, 120 56

T: +420 227 010 111, F: +420 227 010 191

Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz

ID datové schránky: d2vairv

V Praze dne 12. 7. 2016                                                   Tisková zpráva

SVS: Upozorňujeme na nutnost dodržovat zákaz krmení prasat kuchyňskými odpady a pravidla pro zacházení s trofejemi

V souvislosti s aktuálním výskytem afrického moru prasat na Zlínsku upozorňuje Státní veterinární správa (SVS), že již téměř 15 let platí v České republice zákaz krmení prasat kuchyňskými odpady. Dodržování tohoto zákazu je jednou z důležitých zásad biologické bezpečnosti, která má zamezit tomu, aby se pro prasata smrtící nákaza dostala do chovů domácích prasat.

Odpadem ze stravovacích zařízení se dle příslušného evropského nařízení rozumí veškerý potravinářský odpad včetně použitého stolního oleje s původem v restauracích, stravovacích zařízeních a kuchyních včetně kuchyní v domácnosti. Kuchyňský odpad je možné zpracovat v bioplynové stanici, kompostovat, použít k výrobě krmiva pro kožešinová zvířata neurčená k výrobě potravin nebo zlikvidovat spálením, není však možné krmit jimi hospodářská zvířata. V případě zjištěného porušení tohoto zákazu hrozí fyzické osobě pokuta až 20.000 Kč, právnické osobě pak až do výše jednoho milionu korun.

Virus afrického moru prasat je vysoce odolný ve vnějším prostředí i v materiálech živočišného původu. Onemocnění se může rychle šířit nejen přímým kontaktem s nakaženým zvířetem, ale i prostřednictvím produktů získaných z nakažených zvířat nebo kontaminovanými předměty a krmivem.

Jednou z reálných možností, jak mohlo k zavlečení nákazy do ČR dojít (vzhledem k tomu, že nejbližší ohnisko nákazy se nachází zhruba 400 kilometrů od českých hranic) mohly být potraviny dovezené za zahraničí.

SVS zároveň upozorňuje, že podniky, které zacházejí s loveckými trofejemi určenými k vycpání či jiné úpravě musí být registrovány místně příslušnou krajskou veterinární správou. Odpady, které při preparátorské činnosti vznikají, musí být předávány pouze oprávněné osobě, která zajistí jejich neškodné odstranění nebo zpracování. Případné zásilky trofejí z členských zemí EU musí doprovázet obchodní doklad nebo veterinární osvědčení, které slouží k identifikaci zásilky. Tyto zásilky se mohou pohybovat pouze mezi schválenými nebo registrovanými zařízeními.

 

 

 

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí SVS

E: mluvci@svscr.cz

T: +420 227 010 705

M: +420 778 757 439

www.svscr.cz

14.02.2017
Kategorie: Hlavní
Zaslal: admin

Fotografická soutěž „Otročiněves v proměnách ročních období"

Podstatou soutěže je zachytit na fotografii jakékoliv zákoutí naší obce nebo blízkého okolí v průběhu roku. Soutěž je rozdělena do čtyř kol: Jaro (březen-květen), Léto (červen-srpen), Podzim (zá- ří-listopad) a Zima (prosinec-únor). Snímky musí vystihovat charakter jednotlivých ročních období. Z každého kola vybere zastupitelstvo dvacet nejhezčích fotografií, které postoupí do kola finálového. Autoři snímků zůstanou z důvodu objektivnosti porotě utajeni. Výherce každého kola obdrží malou cenu. Po vyhodnocení posledního kola bude osmdesát finálových fotografií vystaveno pro veřejnost v prostorách OÚ. Návštěvníci výstavy následně hlasováním rozhodnou o vítězi celé soutěže. Pro výherce budou připraveny hodnotné ceny. Podmínky účasti v soutěži:

Účast v soutěži je povolena pouze amatérským fotografům.

Věk soutěžících není omezen.

Do každého kola mohou soutěžící odevzdat nejvýše pět fotografií.

Velikost fotografie musí být 10 x 15 cm v libovolném barevném provedení.

Fotografie je nutno odevzdat na OÚ Otročiněves v zalepené obálce, která bude opatřena jménem soutěžícího, jeho adresou, tel. Kontaktem a nadpisem „Fotosoutěž".

Uzávěrka jednotlivých okruhů je stanovena vždy na poslední den 3. soutěžního měsíce.(Tj. 31.5.2017 pro jarní kolo, pro letní 31.8.2017, pro podzimní 30.11.2017 a pro kolo zimní 28.2. 2018.)

Předáním fotografií dává soutěžící souhlas Obecnímu úřadu Otročiněves k použití fotografií bez nároku na autorskou odměnu k propagaci obce. Soutěžící tímto prohlašuje, že je autorem předaných fotografií a Obecní úřad Otročiněves nenese právní odpovědnost za jejich případný jiný původ. Obecní úřad si dále vyhrazuje právo nezařadit do soutěže fotografie, které neodpovídají zadanému rámci soutěže. Soutěžní fotografie budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách obce (www.otrocineves.cz). Případné dotazy k soutěži zodpoví pan Petr Marek na tel.728 201 622, e-mail: marek-petr@ email.cz a starosta Otročiněvsi, Josef Šinkner.

07.02.2017
Kategorie: Hlavní
Zaslal: admin

17.2. Členská schůze Spolku Náš domov od 19 hod. na OÚ

18.2. Dětský karneval od 15 hod. na OÚ

8.4. Velikonoční odpoledne od 15 hod. na OÚ

30.4. Čarodějnice - sraz v 18,00 hod. u kapličky na návsi

1.5. Pochod na Děd

28.10. Dýňování od 16,30 hod. na návsi

11.11. Svatý Martin - sraz v 17 hod. u rybníčka na Drahách

2.12. Mikulášské odpoledne od 15 hod. na OÚ

Advent - slavnostní zahájení - bude upřesněno

Vánoční krmení zvířátek - bude upřesněno

25.12. Živý Betlém od 16,00 hod. na návsi

 

17.01.2017
Kategorie: Hlavní
Zaslal: admin

Projekt Nadačního fondu Josefa Hycla
Zpřístupnění zdravotní péče seniorům
Nadační fond Josefa Hycla | T: +420 277 004 424
Sokolská 1619/39, 120 00, Praha 2 |E: praha@medbus.cz
IČ: 043 02 826 Nadační fond je zapsán v NR vedeném MS v Praze oddíl N, vložka 1267 | W: www.medbus.cz
NADAČNÍ FOND JOSEFA HYCLA
PŘINÁŠÍ
oční péči pro seniory s dopravou ZDARMA
Tato zdravotní služba je určena všem osobám starším 65 let, kteří:
· nemají možnost pravidelně navštěvovat očního lékaře
· jsou pojištěni u české zdravotní pojišťovny
Zajistíme vám adekvátní zdravotní péči, objednání a dopravu na vyšetření.
Pokud splňujete výše uvedené, objednejte se na specializované preventivní vyšetření, které je
plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, zahrnuje komplexní oční vyšetření
nejmodernějšími diagnostickými přístroji a v případě očního nálezu bude okamžitě zahájena
léčba.
Nadační fond spolupracuje výhradně s renomovanými očními klinikami, které poskytují
vysoce kvalitní zdravotní péči plně hrazenou všemi zdravotními pojišťovnami.
Jak se objednat na preventivní vyšetření ZDARMA?
1. Objednejte se na telefonním čísle nebo emailem.
2. Budete informováni o přesném datu preventivního vyšetření.
3. Řidič nadačního fondu Vás vyzvedne v blízkosti Vašeho bydliště a dopraví Vás
k očnímu specialistovi a zpět domů zcela zdarma.
PRO OBJEDNÁNÍ VOLEJTE: 277 004 424
Nebo pište na praha@medbus.cz. Další informace naleznete rovněž na www.medbus.cz.
Nezapomeňte, že:
1. Specializované preventivní vyšetření může odhalit závažná oční onemocnění jako je
například šedý zákal, zelený zákal, onemocnění sítnice,makulární degenerace a další.
2. Neléčení očních onemocnění může vést až k úplné ztrátě zraku.
3. Není potřeba žádné doporučení k vyšetření, můžete se rovnou objednat.


Co byste měli ještě vědět:


1. Nadační fond zvyšuje dostupnost péče pro seniory a snaží se rozvíjet ambulantní
a preventivní zdravotní péči.

2. Účelem nadačního fondu je podpora a zajištění prevence a ochrany očí. Zároveň se snažíme upozornit, že prevence je pro všechny levnější a méně bolestivá než následné řešení zanedbaného stavu.

3. Nadační fond spolupracuje výhradně s renomovanými klinikami, které mají uzavřené
smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami.

11.01.2017
Kategorie: Hlavní
Zaslal: admin
Č. j. SVS/2017/004572-G
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 písm. a) a c) a odst. 3 veterinárního zákona a s vyhláškou č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů, nařizuje tato
mimořádná veterinární opatření
k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy na území České republiky:
Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy (subtyp H5N8) na území České republiky.
Čl. 1
(1) Všem chovatelům, kteří jako podnikatelé chovají drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí se:
a) zakazuje chovat drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí ve volném výběhu. Odchylky (výjimky) z tohoto opatření může povolit místně příslušná krajská veterinární správa nebo Městská veterinární správa v Praze (dále jen „KVS") na základě žádosti, za podmínky, že krmivo a voda se těmto ptákům podává uvnitř zařízení, hal nebo pod přístřeškem, které zabrání styku volně žijících ptáků s tímto krmivem nebo vodou,
b) nařizuje zajistit ochranu svých chovů před zavlečením vysoce patogenní aviární influenzy, zejména zamezení vniknutí volně žijícího ptactva do hal zasíťováním oken a větracích otvorů,
c) nařizuje vést řádnou evidenci o chovu, úhynech, přesunech a veterinárních ošetřeních zvířat.
Čl. 2
(1) Ruší se platnost veškerých veterinárních podmínek určených pro konání svodů drůbeže a
ostatního ptactva.
(2) Zakazuje se pořádání svodů drůbeže a ostatního ptactva, tj. soustředění těchto zvířat různých chovatelů na určeném místě a k určenému účelu. Zejména se zakazují trhy s drůbeží a ostatním ptactvem, výstavy, přehlídky, výkonnostní zkoušky a chovatelské soutěže i soutěže poštovních holubů.
Čl. 3
Chovatel z České republiky se může účastnit svodu v zahraničí pouze s písemným souhlasem KVS, který si musí vyžádat minimálně 72 hodin před odjezdem. V žádosti o souhlas chovatel uvede kontaktní informace o své osobě a informaci o počtu kusů a druhů drůbeže nebo ostatního ptactva, zemi a místo (adresu) svodu.
str. 2 z 2
Čl. 4
Sankce
Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše:
a) 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,
b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.
Čl. 5
Společná a závěrečná ustanovení
Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. b) veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zemědělství. Vyvěšuje se na úředních deskách ministerstva a krajských úřadů, jejichž území se týká, a zveřejňuje se na internetových stránkách Státní veterinární správy.
V Praze dne 10.01.2017
MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel
podepsáno elektronicky
Obdrží: Ministerstvo zemědělství ČR
všechny krajské úřady ČR
13.05.2016
Kategorie: Hlavní
Zaslal: admin

Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování
cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste
například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších
vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?
Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři či do hor za hranice
České republiky. Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě
musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením Evropské unie
ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to
ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená
nějak zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu
platnosti má stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které byly
dlouhodobě turistickými destinacemi, jako například Egypt nebo Turecko, se dá letos
očekávat nárůst zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě potěší možnost cestovat
po většině států Evropy pouze s občanským průkazem. Na ten je nyní možné
vycestovat do zemí Evropské unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé
Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za vydání
občanského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.
Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let žádá
zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší
obecní úřad obce s rozšířenou působností. K žádosti, kterou na místě zpracuje
úředník, není nutné přikládat fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo na úřadu
při podání žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz
totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný občanský průkaz
nebo cestovní doklad, lze tento předložit místo rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí maximálně 30 dnů.
V případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je možné požádat o vydání
cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem u dětí
zpoplatněn poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší informace k vyřizování osobních
dokladů lze nalézt na webu Ministerstva vnitra na adrese:
www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.
Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se předem
informovat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu
a vycestování s nezletilým dítětem. Je také třeba dát si pozor na to, že některé státy
mimo Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální dobu platnosti cestovního
dokladu při vstupu na jejich území nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí
požadovaná minimální doba platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost) lze zjistit
u zastupitelského úřadu daného státu, popřípadě je lze nalézt na webu Ministerstva
zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále v části „Státy a území –
informace na cesty“.
Mgr. Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra
pro řízení sekce veřejné správy

 

Vážená paní primátorko, vážený pane primátore,
vážená paní starostko, vážený pane starosto,
v souvislosti s blížícím se obdobím letních dovolených bylo pro lepší
informovanost občanů zpracováno sdělení o možnostech a pravidlech vyřizování
cestovních dokladů pro osoby mladší 15 let. Tématem je zejména postup při
vyřizování cestovních pasů a informování o možnosti cestovat do vybraných zemí na
občanský průkaz, což platí rovněž pro osoby mladší 15 let. Sdělení je zasíláno
v příloze.
V této souvislosti si Vás dovoluji požádat o zveřejnění tohoto sdělení
v příslušném periodiku Vašeho územně samosprávného celku a případně
v jeho elektronické mutaci na webových stránkách.
Věřím, že uvedená opatření přispějí k vyšší informovanosti občanů a jejich
spokojenosti s výkonem veřejné správy.
Děkuji Vám za spolupráci a součinnost
S pozdravem
Mgr. Jana Vildumetzová
Rozdělovník:
primátorky a primátoři statutárních měst,
starostky a starostové obcí České republiky

14.07.2015
Kategorie: Hlavní
Zaslal: admin

Vážení,

 

v rámci spolupráce mezí obcí a naší firmou, jako provozovatelem  vodohospodářského majetku, žádáme o uveřejnění telefonního spojení na webových stránkách obce (důležité kontakty).  Jedná se o Pohotovost – 606 666 990 VAKu Beroun, která zajišťuje havarijní servis  pro  zákazníky.

 

V případě, že již máte kontakt uveřejněný, děkujeme za tuto službu.

 

Ludmila Svobodová

 

 

Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.

Beroun, Mostnikovská 255

Tel:   +420 311 623 445

Mob: +420 733 454 228

ludmila.svobodova@vakberoun.cz

www.vakberoun.cz

14.07.2015
Kategorie: Hlavní
Zaslal: admin

Od 23. 1. 2015 probíhá v obci Hudlice realizace projektu MŠ Hudlice - rozšíření kapacity. Projekt bude finančně podpořen z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy dotací do výše 6 037 836,23 Kč. V rámci projektu bude vytvořena nová třída v podkroví budovy stávající mateřské školy.

Hlavními cíli projektu je rozšířit kapacitu mateřské školy, rozšířit infrastrukturu pro služby v oblasti předškolního vzdělávání, modernizovat budovu MŠ Hudlice, zkvalitnit zázemí pro výuku a zavést nový speciální obor v rámci výuky - logopedii.

Díky realizaci projektu bude kapacita mateřské školy zvýšena o 20 míst, vzniknou 2 nová pracovní místa a dojde ke zkvalitnění a rozšíření služeb poskytovaných mateřskou školou.

Předpokládané ukončení fyzické realizace projektu: 31. 8. 2015.

14.07.2015
Kategorie: Hlavní
Zaslal: admin

Od 22. 12. 2014 je realizován projekt Zvyšování atraktivity Hudlicka jako destinace cestovního ruchu. Projekt je spolufinancován Regionálním operačním programem Střední Čechy dotací do výše  5 378 432,37 Kč.

Cílem projektu je zvýšit atraktivitu Hudlicka jako destinace cestovního ruchu, tedy přivedení většího počtu turistů do obce Hudlice a jejího blízkého okolí. Obec Hudlice chce tohoto cíle dosáhnout díky tomu, že vybuduje nové turistické cíle - rozhlednu Máminka na vrcholu Krušné hory, novou naučnou stezku kolem Krušné hory, revitalizuje areál Památníku Josefa Jungmanna a zajistí bezpečnější přístup na Hudlickou skálu. Dále žadatel zajistí turistické značení naučné stezky a cesty vedoucí na vrchol Krušné hory, vzniknou také nástupní plochy pro odstavení dopravních prostředků pod Krušnou horou. Jednotlivé objekty budou doplněny vhodným mobiliářem.

O přírodních krásách Hudlicka se díky realizaci projektu dozvědí potenciální zájemci o návštěvu regionu a najdou zde rozmanitou nabídku důvodů k putování krajinou. Projekt je určen pro všechny věkové kategorie návštěvníků.

Předpokládané ukončení fyzické realizace projektu: 31. 5. 2015.

03.06.2015
Kategorie: Hlavní
Zaslal: admin

Po obci jsou rozmístěny kontejnery na bioodpad. Je do nich možné odkládat zelený odpad - trávu, listí,

ovoce, zeleninu.

Nové úložiště bioodpadu je na úrovni fotbalového hřiště pod silnicí. Pokud nevyužijete

kontejnery můžete na toto místo uložit biodpad. ( !! Pouze na toto místo)

15.01.2015
Kategorie: Hlavní
Zaslal: admin

Mezi OÚ a prodejnou je umístěn nastálo kontejner do kterého můžete odkládat

použité oděvy, textil a obuv.

15.10.2013
Kategorie: Hlavní
Zaslal: admin

Pošta otevřena

Pondělí 8:00 - 12:00 hod.,   15:00 - 17,00 hod.

Úterý     8:00 - 11:00 hod.

Středa  8:00 - 12:00 hod.,    15:00 - 18,00 hod.

Čtvrtek 8:00 - 12:00 hod.

Pátek   zavřeno

Sobota zavřeno

26.03.2013
Kategorie: Hlavní
Zaslal: admin

Vážení občané,

zástupci obce Otročiněves a obce Hudlice uzavřeli mezi sebou smlouvu, ze které vyplývá, že obec Hudlice umožní občanům obce Otročiněves zdarma ukládat na sběrné místo „U pily" použitý nábytek, určený k likvidaci, a to za splnění těchto podmínek:

-         občan Otročiněvsi se musí prokázat platným občanským průkazem, ve kterém bude uvedeno jako místo trvalého bydliště obec Otročiněves

-         přijímat se bude nábytek bez čalounění, polstrování, může na něm být ponecháno kování

-         nábytek musí být rozebraný, rozbitý nebo rozřezaný tak, aby byl při dalším převozu co nejvíce skladný

Sběrné místo je otevřeno takto:

duben až září      St  od 15 do 18            říjen až březen    St  od 13 do 16

Pá  od 13 do 18                                         Pá od 13 do 16

So  od  8   do 12                                         So od  9  do 12

od 13 do 18                                               od 13 do 16

22.10.2012
Kategorie: Hlavní
Zaslal: admin

Restaurace Keltovna Nižbor nabízí dovoz obědů a pizzy domů.

Informace a objednávky tel.: 734272320 p. Nejepsová, mail: gabriela@keltovna.cz

20.09.2012
Kategorie: Hlavní
Zaslal: admin

Nebezpečí otrav alkoholem !!!

Ministerstvo zdravotnictví ČR upozorňuje občany na potřebu vyvarovat se konzumaci lihovin, zejména

z neověřených a neidentifikovaných balení.

22.05.2012
Kategorie: Hlavní
Zaslal: admin

ZD Mořina žádá vlastníky pozemků na kterých zemědělsky hospodaří, aby kontaktovali ZD Mořina

ohledně úpravy nájemní smlouvy z důvodu digitalizace pozemků v k.ú. Otročiněves.

Kontakt : p. Barchánková tel.: 257721448

mob.: 605152401

e-mail: barchankova@zdmorina.cz

Copyright © 2011-2018 obec Otročiněves   |   Mapa stránek   |    Kontakty   |    Vytvořeno firmou Kinet s.r.o.