Dnes je Čtvrtek 6. srpen
Svátek má: Oldřiška, zítra: Lada
tisk stránky

Aktuality

18.03.2020

Další mimořádná opatření související s epidemií

Kategorie: Hlavní
Zaslal: admin

Z rozhodnutí vlády ČR se nařizuje užívání roušek, či jiné ochrany dýchacích cest, na veřejných místech.

 

Dále se u provozu maloobchodních prodejen stanovuje, že v době od 10:00 do 12:00 je vstup do provozovny umožněn pouze seniorům.

 

Usnesení vlády naleznete níže. Další informace ZDE

 

 

 

 

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 18. března 2020 č. 247

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu

s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro

území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu

koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve

smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně

některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové

situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6

odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda

I. zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám pohyb a pobyt na

všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako

je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének;

II. nařizuje všem osobám, které mají výjimku pro přeshraniční pracovníky (pendlery) omezit

pohyb na území České republiky na nezbytně nutné potřeby. Výjimky podle usnesení

vlády ze dne 15. března 2020 č. 215 podle bodu:

a) I/b (nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými),

b) I/d (cesty nezbytně nutné k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou

osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),

c) I/f, druhá část věty (cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí,

včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých),

d) I/h (pobyt v přírodě nebo parcích)

se na tyto osoby nevztahují;

III. upozorňuje, že na osoby uvedené v bodě II tohoto usnesení platí všechna opatření

vyplývající ze všech dalších usnesení (zejména povinnost nosit ochranné prostředky

dýchacích cest);

IV. nařizuje všem osobám uvedeným v bodě II tohoto usnesení (pendleři) strpět při

přechodu státní hranice provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění a pokud

budou zjištěny příznaky infekčního onemocnění poskytnout potřebnou součinnost

zdravotnickým pracovníkům při provedení odběru biologického vzorku za účelem zjištění

přítomnosti onemocnění COVID-19.

Ing. Andrej Babiš, v. r.

předseda vlády

Copyright © 2011-2020 obec Otročiněves   |   Mapa stránek   |    Kontakty   |    Vytvořeno firmou Kinet s.r.o.