Dnes je Čtvrtek 6. srpen
Svátek má: Oldřiška, zítra: Lada
tisk stránky

Aktuality

10.03.2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - zákaz návštěv v nemocnicích

Kategorie: Hlavní
Zaslal: admin
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2
Str. 1 z 2
Praha, 9. 3. 2020

Č. j.: MZDR 10519/2020-1/MIN/KAN
*MZDRX019CZVG*
MZDRX019CZVG

M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

Všem poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče se s účinností od 10. 3. 2020 nařizuje zákaz návštěv pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou:
 nezletilých pacientů,
 pacientů s omezenou svéprávností,
 rodiček,
 pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.
Všem zařízením sociálních služeb (podle § 34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) v pobytové formě a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě se s účinností od 10. 3. 2020 nařizuje zákaz návštěv osob, s výjimkou:
 nezletilých uživatelů sociálních služeb,

 uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,
 uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti okamžikem jeho vydání.

Odůvodnění:
Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.
Vzhledem k aktuálnímu šíření onemocnění COVID-19 na území České republiky, stejně jako na území většiny států Evropské unie a obecně více než 100 států světa, je nezbytné zamezit dalšímu šíření onemocnění COVID-19.
Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky ve vztahu k ohroženým skupinám osob.
Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná vzhledem ke každodenně rostoucímu počtu nakažených na území České republiky, a proto dnem nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření je den jeho vydání.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
ministr zdravotnictví
Copyright © 2011-2020 obec Otročiněves   |   Mapa stránek   |    Kontakty   |    Vytvořeno firmou Kinet s.r.o.