Dnes je Čtvrtek 6. srpen
Svátek má: Oldřiška, zítra: Lada
tisk stránky

Aktuality

03.03.2020

Informace k tzv. Koronaviru

Kategorie: Hlavní
Zaslal: admin

(převzato z webu Středočeského kraje https://www.kr-stredocesky.cz/)

Středočeský kraj intenzivně situaci sleduje a již byla přijata některá preventivní opatření, zejména k nastavení postupů ve zdravotnických zařízeních v souvislosti s výskytem a šířením nového typu virového onemocnění.

Důležité je uvědomit si, že se jedná o virové onemocnění, které má úmrtnost podobnou chřipce a zdraví lidé se při dodržování základních hygienických návyků v zásadě nemusí obávat. Zároveň však vývoj situace nepodceňujeme a průběžně Středočeský kraj udržuje kontakt s Ministerstvem zdravotnictví ČR, s Hygienickou stanicí Středočeského kraje, Státním zdravotním ústavem, Světovou zdravotnickou organizací a dalšími institucemi a složkami. Prokázané případy onemocnění byly podchyceny včas, pacienti jsou izolováni a průběh jejich onemocnění hodnotí lékaři jako mírný.

Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová, předsedkyně Bezpečnostní rady kraje, rozhodla svolat jednání Bezpečnostní rady kraje na 3. 3. 2020 k projednání přijatých závěrů a opatření z jednání Bezpečnostní rady státu a porady ředitelů Krajských hygienických stanic. Na základě postupu ústředních orgánů a dle přijatých opatření orgánů ochrany veřejného zdraví, Bezpečnostní rada doporučí další adekvátní kroky k zabránění epidemie nebo nebezpečí jejího vzniku. Kraj může a je kdykoliv připraven v případě rozhodnutí příslušných krizových orgánů použít nástrojů krizových opatření, které umožňuje krizová legislativa tak, aby byly vytvořeny potřebné podmínky pro ochranu životů a zdraví obyvatel ve Středočeském kraji.

Nadále je potřeba, dle výstupů z jednání rozšířeného předsednictva Bezpečnostní rady státu bezpečnostní rady státu a orgánů ochrany veřejného zdraví, upozornit že:

1. Občané by měli zvážit zejména cesty do regionů severní Itálie, které jsou nejvíce postižené koronavirem COVID-19 (Lombardie, Benátsko).

2. Občané, kteří se vracejí z postižených regionů Itálie by měli sledovat svůj zdravotní stav, a v případě zjištění příznaků nemoci by měli telefonicky kontaktovat svého lékaře.

3. Občané cestující do zahraničí by si měli být vědomi rizik spojených se současnou situací šíření koronaviru COVID-19 (např. možnost uvíznutí v karanténě, kterou vyhlásí místní úřady)

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci Ministerstvo zdravotnictví doporučuje cestovatelům, kteří pobývali v období od poloviny ledna 2020 v regionech Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto, aby v následujících 14 dnech po opuštění regionu sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění (především horečka nad 38 st. C, dýchací obtíže).

Po návratu z uvedených regionů pečlivě sledujte svůj zdravotní stav. V případě výskytu výše uvedených příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte svého lékaře, který bude organizovat další poskytování zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí.

Jak se chránit?

dodržovat zásady respirační hygieny, často mýt ruce mýdlem a vodou,

pokud možno, vyhýbat se kontaktu s osobou, která jeví příznaky onemocnění dýchacích cest

používat dezinfekční prostředky s plně virucidním účinkem,

nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí,

Jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou (kapénky se pak mohou přenést dál) a používat ústenku tak, aby omezili možnost přenosu nákazy na okolí.

S kým se mohu poradit?

Pokud potřebujete poradit v souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru, ať už jste občan či zdravotník, je vám k dispozici infolinka Státního zdravotního ústavu, která má číslo: 724 810 106. Linka je v provozu denně od 9 do 21 hodin. ​

Mohu cestovat do severní Itálie?

Sledujte aktuální informace na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí: www.mzv.cz. Aktuálně Ministerstvo zahraničních věcí na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu ze dne 25. února 2020 občanům ČR doporučuje necestovat do regionu Lombardie a Benátska. Vzhledem k neustálému vývoji situace Vám doporučujeme při neodkladných cestách registraci do systému DROZD na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí: https://drozd.mzv.cz/register.

 

Informace o koronaviru (COVID-19) pro Středočeský kraj – kontakty:

Kontakty na Krajskou hygienickou stanici je k dispozici stálá telefonní linka 736 521 357,   E-mail: vnn@khsstc.cz

Infolinka Státního zdravotního ústavu pro kohokoliv, kdo se potřebuje poradit v souvislosti s koronavirem, je k dispozici denně na čísle: 724 810 106 a 725 191 367

Na odkazu http://www.khsstc.cz/obsah/novy-koronavirus_576_1.html jsou na jednom místě shromážděna nejnovější doporučení jak pro občany, tak pro zdravotnická zařízení, které vydaly Ministerstvo zdravotnictví ČR, Státní zdravotní ústav nebo další relevantní instituce.

Informace pro občany najdete také na webu Ministerstva zdravotnictví ČR http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

 

V případě, že máte obavy o svůj zdravotní stav související s novým koronavirem, je třeba, abyste:
telefonicky kontaktovali buď svého lékaře nebo lékařskou pohotovostní službu, případně místně příslušnou krajskou hygienickou stanici. Tam vám budou sděleny další informace o dalším postupu v závislosti na zjištěných skutečnostech.

Copyright © 2011-2020 obec Otročiněves   |   Mapa stránek   |    Kontakty   |    Vytvořeno firmou Kinet s.r.o.